Uddannelseslæger

 

Lægeklinikken Faxe deltager i oplæring af nyuddannede yngre læger i 6 måneders forløb og uddannelsesforløb på 6 – 12 måneder for læger, som skal være speciallæger  i almen medicin-.

Formålet med uddannelseslægernes ophold  er at forme velfungerende og bredt orienterede  læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og  fagligt højt niveau.

Dette fordrer mulighed for en stadig udveksling mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. Dette vil forekomme under konsultationerne, hvor tutorlægen kaldes ind til uddannelseslægen eller omvendt, hvor uddannelseslægen kaldes ind for at give sin vurdering om patientens problem.