Priser

Herunder finder du en liste med diverse priser som ikke er omfattet af sygesikringen.

Mangler der svar på noget så kontakt os.

 •  Privat konsultation (sygesikrings grp. 2): kr. 275,- 
 • Attester

De fleste attester betales af den, som begærer den. Herunder forsikringsattester og attester om sygemelding fra arbejde.

Andre attester skal betales af dig, når du modtager den udfyldte attest.

 • Kørekortsattest: kr. 550,- Skal du have kørekort eller skal det blot fornyes? Da bestil tid til at få udfyldt en motorattest, gerne i god tid. HUSK at medbringe et pasfoto.

Andre attester, f.eks. attester til brug for udvekslingsstudenter, egnethed til specielle arbejdsforhold kan varierer i pris alt efter den tid, som skal bruges. Når du bestiller tid, skal du beskrive formålet og hvor mange sider attesten rummer, hvorefter vi kan give dig en pris.

 • Pillepas:

Skal du ud og rejse, kan du i nogle tilfælde være nødsaget til at medbringe pillepas. Læs mere her

 • Vaccinationer:

Ved udlandsrejser, hvor du bliver anbefalet vaccination mod sygdomme, som findes på ruten eller i det pågældende rejsemål, tilbyder vi en rejsemedicinsk vejledning og sikring af at dine vaccinationer er gældende. Vi skal bruge oplysning om rejsemålet, afrejsedag, rejsens varighed, eventuelle transitsteder samt hvordan du rejser.  Har du dokumentation eller vaccinationskort fra tidligere vaccinationer bedes du medbringe det til konsultationen.

Rejsemedicinsk vejledning og vaccinationsgebyr 1. person: kr. 425,-

Rejsemedicinsk vejledning og vaccinationsgebyr flere: kr. 220,-

Vaccinationsgebyr 1. person: kr. 150,-

Vaccinationsgebyr flere: kr. 75,-/stk

 • Influenzavaccination: Der er hvert år gratis influenzavaccination for udsatte befolkningsgrupper fra 1. oktober og året ud, se listen nedenfor, (for øvrige koster vaccinen kr. 300,- i 2020)
 1. Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 2. Førtidspensionister
 3. Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering: – kroniske lungesygdomme – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) – diabetes 1 eller 2 – medfødt eller erhvervet immundefekt – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft – kronisk lever- og nyresvigt
 4. Svært overvægtige (vejledende BMI over 40)
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 6. Gravide fra uge 16
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede
 • Pneumokokvaccination: Der er tilskud til pneumokokvaccination for udsatte befolkningsgrupper, se listen nedenfor.

Tilhører du en af disse grupper, skal du aftale vaccination med lægen eller sygeplejersken, som sikrer dig tilskud til pneumokokvaccinen, som du afhenter på apoteket.

Pneumokokvaccinen anbefales også til personer over 65 år, som lider af andre medicinske sygdomme: Bronchitis og astma, sukkersyge, nyre og leverlidelser samt hjertesygdomme.

Patientgrupper som får tilskud til pneumokokvaccination:

 1. Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 2. Manglende miltfunktion (f.eks. efter stråling)
 3. Likvorlækage
 4. Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 5. Immunsuppression (f.eks. HIV-infektion eller lymfom)

 

 • Hepatitis-A voksen og barn: kr. 400,-/stk (skal gentages indenfor 0,5-1 år) +gebyr
 • Hepatitis-B voksen: kr. 300,-/stk (i alt skal gives 3 vacciner indenfor 0,5 år) +gebyr
 • Hepatitis-B barn: kr. 200,-/stk (i alt skal gives 3 vacciner indenfor 0,5 år) +gebyr
 • Hepatitis-A og B voksen: kr. 550,-/stk (i alt skal gives 3 vacciner indenfor 0,5 år) +gebyr
 • Hepatitis-A og B barn: kr. 430,-/stk (i alt skal gives 3 vacciner indenfor 0,5 år) +gebyr
 • Gul feber: kr. 400,- +gebyr
 • Tuberkulose: 250,- +gebyr
 • Central Europæisk encephalitis: kr. 350,- (i alt skal gives 3 vaccinationer) +gebyr
 • Rabies: kr. 700,- +gebyr
 • Tyfus: kr. 275,- +gebyr

 

Lægeforeningen og Forsikring & Pension har pr. 1. april 2016 indgået ny aftale om attester og helbredsoplysninger.

Aftalen betyder at der for en række af FP-attesterne ikke længere er fast honorar, det drejer sig om følgende attester:

FP300: kr. 800

FP350: kr. 1000

FP360: kr. 1200

FP401: kr. 1150

FP410: kr. 575

FP420: kr. 1200

FP430: kr. 1200

FP440: kr. 1200

FP450: kr. 1200

FP460: kr. 1200

FP470: kr. 1200

FP480: kr. 1200

FP490: kr. 1200

FP500: kr. 1400

FP510: kr. 1400

HIV-antistoftest: kr. 700

(Priserne revideres 1. gang hvert ½ år og er ex. moms)