Aktuelt

SOMMEREN 2019

Morten Winthereik afholder ferie i uge 27,28 0g 29.

Marianne Andersen afholder sin ferie uge 30,31 og 32

Lægeklinikken er åben i de vanlige tidsrum, dog kan der ikke bestilles sene tider på torsdagene i juli og første halvdel af august måned. I ugerne 27 – 32 varetages primært akutte lidelser, eller tilstande, som lægerne finder skal tilses. Således kan tider i disse uger ikke reserveres over hjemmesiden.

UDDANNELSESLÆGER

Læge Søren Iversens 6 måneders uddannelsesforløb i Lægeklinikken stopper 31/7. Søren er fra 1 august ansat på Sjællands Universitetshospital i Køge på anæstesiafdelingen.

Fra 1 august kommer læge Victor Kjærulf og skal have de sidste 6 måneder af sin kliniske basisuddannelse i Lægeklinikken Faxe. Victor er indtil 31/7 ansat på Akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus.

RECEPTFORNYELSER

På hjemmesidens selvbetjeningsmodul fornyer du den medicin,  som du anvendes fast. Hvis du oplever ikke at kunne forny en recept,  fordi datoen for fornyelse er længere ude i fremtiden end du har medicin til,  skal du kontakte apoteket først. Ved fast behandling med f.eks blodtryksmedicin udfærdiger vi som regel recepter, som kan anvendes flere gange.

PERSONDATAFORORDNINGEN

Hvis man kort fortalt skal forklare persondataforordningen, så kan man gøre det med få ord; informationspligt, elektronisk oprydning, og øget opmærksomhed på IT- sikkerhed.  Lægeklinikken Faxe gennemgik i 2016 -2017 en akkreditering, hvorunder vores håndtering af data blev vurderet og godkendt af eksterne inspektører.  Din journal opbevares i et sikret lægesystem, og oplysninger  om din helbredstilstand til andre aktører ved f.eks. henvisninger eller attester udveksles enten gennem sikrede elektroniske platforme  eller per brev. Efter ordningen er trådt i kraft har vi øget fokus på sletninger af journalmateriale, når vore patienter skifter til anden læge. Men først når journalen er modtaget af den nye læge.  Denne proces er under udvikling.

Har du spørgsmål til hvorledes dine data håndteres hos os er du meget velkommen til at rette dem til Morten Winthereik.